M. Sadreddin ÖZÇİMİ

sadrettin1955’de Konya’da doğdu. Sâdeddin Kaynak’ın talebelerinden Fevzi Özçimi’nin oğludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Konya’da tamamladıktan sonra İTÜ Türk Mûsıkîsi Devlet Konservatuarı’nın Temel Bilimler Bölümü’ne giren ilk öğrenciler arasında yer aldı. Eğitimini ney sazı üzerine tamamlayarak 1979 yılında mezun oldu. Konservatuar öğrenimi sırasında Aka Gündüz Kutbay ve Niyazi Sayın’ın öğrencisi oldu.

Mezuniyetinden önce 1977 yılında, Dr. Nevzad Atlığ yönetiminde yeni kurulmuş bulunan İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’na ney sanatkârı olarak girdi. 1980 yılında döndüğü Konya’da, dönemin belediye başkanı Mehmet Keçeciler’in isteği üzerine, belediye bünyesinde bir konservatuar kurmak amacıyla çalışmalara başladı. Önce Konya Belediyesi Türk Müziği Korosu’nu kurdu. Bu koroda, lise seviyesindeki Konya’lı gençlere Türk mûsıkîsi öğretti. Bu öğrencilerinden bir bölümü hâlen, müzik dünyasında başarılı çalışmalarını sürdürmektedir.
1984 yılına kadar Konya Belediyesi bünyesinde çalıştıktan sonra 1984 sonunda Selçuk Üniversitesi’nde müzik okutmanı olarak göreve başladı. Daha sonra Cinuçen Tanrıkorur ile birlikte Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü’nün kuruluş çalışmaları içinde yer aldı.
1986 yılında İstanbul’a gelerek Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dinî Mûsıkî Kürsüsü’nde master çalışmasına başladı. Master tezini, XV. yy’a ait, Hızır bin Abdullah’ın Kitâbü’l-Edvâr adlı nazariyat kitabı üzerine hazırladı. Özçimi’nin bu çalışması, Mûsıkî Mecmuası’nın 1999 ve 2000 yıllarında çıkan sayılarında bölümler halinde yayımlandı.
1987-2007 yılları arasında Tanburi Necdet Yaşarın kurup yönettiği Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğunda kuruluşundan itibaren Ney sanatkarı olarak yer aldı.
Çalışmalarını hâlen, 2007 yılında ney sanatkârı olarak atandığı,sanat yönetmenliği Murad Salim Tokaç tarafından yapılan İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu’nda sürdürmektedir.
Sadreddin Özçimi, müzik hayatı boyunca  yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda konser turnesine katıldı..
Özçimi ayrıca, İstanbul Tasavvuf Mûsıkîsi ve Sema Topluluğu ile İstanbul Fasıl Topluluğu başta olmak üzere çeşitli müzik topluluklarının içinde yer almak suretiyle de çeşitli ülkelere düzenlenen turnelere katıldı. Konya’lı olmasının da etkisiyle, 1971-1999 yılları arasında -küçük aralıklar dışında hemen her yıl- Konya’da tertip edilen Mevlânâ İhtifalleri’nde neyzen olarak yer aldı. Bu görevini son yıllarda “Neyzenbaşı” sıfatıyla sürdürmektedir.
Solist veya topluluk içinde yer almak suretiyle çok sayıda plak, kaset ve CD çalışması yapmış olan Özçimi’nin “Trance-1” adını taşıyan albümünde olduğu gibi bazı kalıcı nitelikteki çalışmaları, yabancı firmalar tarafından gerçekleştirilerek yurt dışında yayımlandı. 1994’den itibaren kadrosunda yer aldığı İstanbul Fasıl Topluluğu ile birlikte, belgesel nitelikli 7 adet CD ile 7 adet kasetin yapımına katkıda bulundu. Yurt içinde ve yurt dışında büyük ilgi gören Sufî Rhythms (Sultân-ı Aşk) ve Breath Taste (Neyistan) adlı albümleriyle Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2001 yılının En İyi Türk Mûsıkîsi Sanatçısı ödülüne lâyık görüldü.2005 yılında Kaf Müzik tarafından yaınlanan Karataydan Gelen Ses ve 2008 de Trio Lila Müzik Tarafından Yayınlanan,kayıtları Mevlana Türbesi içinde yapılan Huzurda Ney Taksimleri isimli çalışmaları yaptı.
Sadreddin Özçimi müzik çalışmalarının yanı sıra, klasik sanatların diğer bazı dalları ile de ciddi seviyede ilgilenmektedir. Bunlardan ilki, hocası Niyazi Sayın’dan etkilenerek ve onun yolunda gitmek azmiyle başladığı tesbih yapma çalışmalarıdır. Bu konuda dikkate değer çalışmalarla verdiği eserler bulunmaktadır. Öte yandan 1993 yılından itibaren, Hezârfen Necmeddin Okyay’ın talebesinden ebrû sanatkârı Mustafa Düzgünman’dan icâzetli olan ve günümüzün önde gelen ebrû ustaları arasında sayılan Alpaslan Babaoğlu’ndan meşk ederek icâzet aldığı ebrû sanatıyla ilgili çalışmalarını ciddi bir çizgide sürdürmektedir. Bu sahada verdiği eserler, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sergilerde değerlendirilmiştir.