Serhan AYTAN

Ud sanatçısı Serhan Aytan, 1962 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiş, ilk ve orta okulu bitirdikten sonra, 1976 yılında, İstanbul Türk Musıkîsi Devlet Konservatuarı’nın Çalgı Eğitim Bölümü’ne girmiştir. 1987 yılında İ.T.Ü. Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı Saz Yüksek Bölümü’nü bitirmiş ve mezuniyetinden hemen sonra, İ.T.Ü. T.M.D. Konservatuarı’nda ud hocalığına başlamıştır. Aynı tarihte, İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, Yüksek Lisans’a başlamış ve 1989 yılında Yüksek Lisans’ını tamamlayarak, aynı Enstitüde Sanatta Yeterlik’e girmiştir.

1995 yılında Sanatta Yeterlik’i bitirmiş, 2000 yılında İ.T.Ü’den istifa etmiş ve 2001 yılında Haliç Üniversitesi’nde ud hocalığına başlamıştır. Helen bu görevine devam etmektedir. 1978 yılından beri, 16 yaşında girdiği İstanbul Klasik Türk musikîsi Devlet Korosu’nda, ud sanatçısı olarak görev yapan Serhan Aytan, ilk ud derslerini babası Rıdvan Aytan‘dan almış, daha sonra devlet konservatuarında Halil Aksoy ve Mutlu Torun‘un ud öğrencisi olmuştur.

Öğrenim yıllarında; Tanburî Cemil Bey, Şerif Muhiddin Targan ve Yorgo Bacanos‘un ud icraları ve tekniklerini araştırıp inceleyen Aytan, daha sonra kendi tekniğini ve üslubunu geliştirmiştir. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli resitaller ve konserler vermiştir. Müzikle beraber, bir başka önemli Türk sanatlarından olan ebrû ile de uğraşan ve Mustafa Düzgünman’ın öğrencisi olan Serhan Aytan, ilk kişisel ebrû sergisini 1993 yılında açmış ve birçok karma sergilere de katılmıştır.